logos_pic
מידע אודותינו מטרות תכנית רביבים

תכנית רביבים שואפת לתרום לשינוי במעמד לימודי היהדות והתרבות היהודית במערכת החינוך הממלכתית בישראל.

תכנית רביבים נוסדה כדי להכשיר עתודה של מורים מצטיינים למקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית העל יסודית. רביבים תכשיר מורים בעלי השכלה רחבה ועמוקה, מיומנים באומנות ההוראה ושואפים לחשוף לפני תלמידיהם את התרבות היהודית על רבדיה בדרך מעניינת, מאתגרת ובעלת משמעות.

בוגרי רביבים יהיו בעלי השכלה מתקדמת במקצוע אחד של מדעי היהדות (מקרא, תלמוד, מחשבת ישראל, היסטוריה של עם ישראל, ספרות עברית וכו') ובעלי פרספקטיבה רב תחומית במדעי היהדות. הם יהיו מסוגלים להורות את מקצועות היהדות מתוך אופק רחב במדעי הרוח ולתרגם את השכלתם האקדמית לשפת הוראה בכיתה. דרך הוראתם החווייתית והיצירתית תהיה בבחינת אתגר אישי ואינטלקטואלי בעבור אוכלוסיות שונות של לומדים. הבוגרים ישמשו דמויות להזדהות ולחיקוי עבור תלמידיהם.

בוגרי רביבים יראו את עצמם מחויבים לתרום לרווחת תלמידיהם, קשובים ורגישים לצורכיהם הלימודיים והאישיים. הם ישתלבו כחברי צוות בבתי הספר, נכונים לשאת באחריות ובתפקידי חינוך והנהגה וכן ליזום תכניות ופעולות גם נוסף לשעות ההוראה הפורמליות, במיוחד בהקשר של תרבות יהודית. בוגרי רביבים יראו את המעשה החינוכי בהקשרו החברתי והתרבותי הרחב.  

 

 

 
 
ICS בניית אתרים     אלקטרו קידום אתרים האתר עודכן לאחרונה ב - 30.04.2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים