logos_pic
מידע אודותינו כללי

את תכנית רביבים גיבשה האוניברסיטה העברית, יחד עם משרד החינוך וקרן אבי חי ישראל, כדי לתת מענה אקדמי של האוניברסיטה לממצאי דוח ועדת שנהר שהתריעה בחומרה רבה על ההתרחקות הגדלה והולכת של בני נוער ישראלים מן התרבות של העם היהודי לדורותיו ומהגותו.

 

ועדת שנהר, שפרסמה דוח הנושא את הכותרת "עם ועולם – תרבות יהודית בעולם משתנה" (תשנ"ד), עמדה על הצורך ללמד את תרבות ישראל ואת מקורות היהדות כהוויה תרבותית ייחודית ומתפתחת תוך דגש על הזיקה שבין תרבות ישראל לתרבות העמים.

 

התכנית נעזרת במשאבים הנרחבים והייחודיים של האוניברסיטה העברית בתחומי מדעי היהדות וחינוך ומציעה גישה אינטגרטיבית חדשה להכשרת מורים; גישה המשלבת את תחומי התוכן במקצועות היהדות בסוגיות חברתיות עכשוויות הקשורות לעם היהודי ולחברה היהודית ובלימודי הוראה ועבודה מעשית. בצד הלימודים האקדמיים, משולבים תלמידי רביבים בהכשרה מעשית בבתי ספר על-יסודיים למן השנה השנייה ללימודיהם.

 

תכנית הלימודים כוללת גם פעילויות נוספות דוגמת סיורים, ביקורים במוזיאונים, הצגות תיאטרון ועוד.

הלימודים בתכנית רביבים מתפרסים על פני ארבע שנים מלאות.

 

בסוף שנת הלימודים השלישית יקבלו תלמידי התכנית תואר בוגר ( תואר ראשון ) בתכנית ללימודי יהדות ובחוג למקרא ועם סיום הלימודים יוענק לבוגרים תואר מוסמך ( תואר שני ) באחד החוגים העוסקים במדעי היהדות ותעודת הוראה. כדי לאפשר לתלמידים להתמסר ללימודים (שכן הם נדרשים למאמץ אינטלקטואלי, חברתי ומעשי המתפרס על פני מרבית חודשי השנה), הם נהנים ממלגת שכר לימוד ומלגת מחיה במהלך כל שנות לימודיהם בתכנית (בכפוף לנוהלי המלגות של התכנית).

 

 

 

 
 
ICS בניית אתרים     אלקטרו קידום אתרים האתר עודכן לאחרונה ב - 30.04.2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים